Pogoji poslovanja

Podatki o podjetju

Spletna stran na naslovu www.mizarstvo-cuden.com je v lasti družbe:

Mizarstvo, Aleksander Čuden s.p. (v nadaljevanju “ponudnik” ali www.mizarstvo-cuden.com)
Sedež podjetja: Čučkova ulica 34, 1000 Ljubljana, Slovenija
ID za DDV: SI 98730096
Davčni zavezanec: Podjetje je zavezanec za plačilo DDV
Matična številka: 1084992000
Registrski organ: AJPES, izpostava Ljubljana (Datum vpisa: 01.03.1997)
TRR: SI56 3400 0102 2887 577 (BANKA SPARKASSE d.d.)

Elektronski naslov: mizarstvo.gradnja@gmail.com
Telefonska številka: +386 31 247 333

Ponudnik bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na spletnih straneh www.mizarstvo-cuden.com, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti ponudnik niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije, besedila in slikovna gradiva na spletnih straneh www.mizarstvo-cuden.com so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletnih straneh, so lahko uporabljene le s soglasjem lastnika spletnih strani oz. avtorjev vsebin/slik.

Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo v okviru izvajanja dejavnosti ponudnika za vse stranke enako, razen če se s posamezno stranko pisno dogovori drugače. Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani www.mizarstvo-cuden.com.

 

Končna določila

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

 

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01. 02. 2024 naprej.